project 14

Назад

Жилищна кооперация с характерен, запомнят се облик. Геометрията и простотата са тези, които се налагат от пръв поглед в решението на основния обем. Едрината на сградата е запазена като нейна основна характеристика.

Категоричността на хоризонталните линии е нарушена с асиметрията и разместването на линиите по вертикала. Това е ясно и лаконично геометрично решение, допълнително подчертано от използваните цветове.

Обемът е едър паралелепипед с плосък покрив, но не стои грубо благодарение на сложната структура на фасадата. Сградата е разгъната застроена площ от около 3300 кв.м., състои се от три тела с различни етажни височини. Проектът е разработен съвместно с арх. Здравко Кузманов. Инвеститор и изпълнител е АРИМЕКС ЕООД.