project 159

Назад

Цветността - в центъра на внимание на това интериорно решение. Палитрата на използваните нюанси е произлязла от живописните творби, които ще бъдат част от този дом.

Резултатът  при този проект е следствие на категоричният интерес на собствениците към богатата тематика на живописта, а от там и афинитетът им към цветността. В центъра на внимание на всяко помещение застава определена творба и нейната цвентост. Присъствието й там е това, което подвеждат работата в помещението нататък. Има един израз, който казва: „Да правиш балтон по копчето“. Вероятно на някого може да се стори, че именно това е начинът, по който е изграден проектът. Но тук задачата е далеч по сложна. Пренасянето на цветните хармонии в триизмерното пространство поставя по много инртересен начин въпроса за баланса на цветовете, за мярката при употребата им.