Тинос и къщите на гълъбите

“Когато Венецианците пристигат в Тинос през 1207г., те за първи път донасят гълъбите на острова. Първоначално гълъбите са били подслонявани в грубо направени кошари, докато познатите къщи за гълъби не били построени от самоуките зидари на Тинос. Разполагайки с изобилие от готов за употреба шистов камък за материал, те започнали да строят и украсяват чудесните къщи за гълъби. Те са разпръснати по целия остров; повечето от тях се намират в Mesa Meri и Kato Meri и по-малко в Exo Meri. Къщите за гълъби са построени на хълмови склонове и в близост до канали и обработваеми земи, така че гълъбите да могат да намират храна и вода. На целия остров има почти хиляда къщи за гълъби, равни по брой на старите църкви в местността. Няма две еднакви по между си, защото всеки път собственикът и зидарят искали да надминат останалите, давайки различен обем и декорация на постройката. Разбира се, къщи за гълъби има и на другите Цикладски острови, но те нямат нищо общо с тези на Тинос.”