Петър Гюлев
международен директор в Roche Pharma, Швейцария

През годините работихме с Пенка Станчева (PS Architecs) по няколко проекта в различни страни – България, Италия, Чили и Швейцария. В момента разработваме и последния ни проект – доказателство за опита и доверието, което имаме към г-жа Станчева по отношение на интериорния дизайн. Когато ме помолиха да дам препоръка за работата ѝ, прекарах известно време, разсъждавайки върху това какво прави нейната професионална подкрепа и креативност наистина уникална. Излишно е да казвам, че тя е изключително организирана и точна с условията и сроковете. Но не в това се крие нейната отличителност.


За мен най-отличителната нейна характеристика е уникалното ѝ усещане за пространство и цвят. Никога не бих могъл да преценя детайлите по начина, по който тя е в състояние да ги види и комбинира. И най-важното е, че тя е в състояние да доведе проекта до точката, в която тези детайли се изпълняват и създават търсения ефект. Тя притежава уникалното умение да комбинира текстури, цветове и форми по изключително естетичен и привлекателен начин.


Друг съществен аспект е способността й да предизвиква естетическите граници на клиента. Освен че проявява разбиране към нуждите на клиента (прекарахме часове наред, дискутирайки какво ни е по вкуса и какво не), тя има смелостта и да оспорва разбиранията и убежденията ни. След приключване на проектите ни неизменно осъзнахме колко важно и непреходно е било влиянието ѝ над нас.
В допълнение към цялата творческа и артистична дейност, г-жа Станчева притежава невероятни умения за управление на проекти, които са от решаващо значение за изпълнението им и това представлява огромно облекчение за инвеститорите.


Не на последно място, г-жа Станчева е изключително ангажирана, комуникативна и духовна личност. Бих я препоръчал от сърце като художник, дизайнер и архитект."