project 62

Назад

Проектът е реализиран в рамките на затворен конкурс с покани и представя концепции за преустройство на сградите на веригата PRAKTIKER в България. Решението предлага съществуващите сгради да не се разрушават и в предната част на сградата да се организирани обслужващи площи към магазина (офиси, тоалетни, други). То залага на идеята за експониране на запомнящ се знак, свързан с характера на продаваните стоки в магазини PRAKTIKER. Фасадата спомага за това той да остане в центъра на внимание на фона на oпростена и модерна архитектура.

Решението предлага организация на нова фасада пред равнината на съществуващата. Изграждат се рамки от метална конструкция, между които се разполагат пана от перфорирана стоманена ламарина.

Входът е остъклени и е разположен между две оси или 11м. Той е в една равнина с новоизградената фасада. Зад стъклената витрина е оформен виндфанг с две двойки входно-изходни врати. Над входа е проектирана козирка, надскачаща на 2м пред равнината на новата фасада.  Височината на козирката е 4м от нивото на терена. Новото лого е разположено така, че най-високата му точка се намира на 10.50м от терена. Пиктограмите на фасадата допълнително подсказват за съдържанието на продаваните стоки. Цветовото решение е просто и характерно със свежестта си – основната фасада е светло сива, допълващите цветове са синьо и зелено.