project 31

Назад

Характерно за парцела, разположен в Южните райони на София, е преминаващата рекичка по едната му страна  и съществуващата около нея богата зеленина.

За да се продължи темата за скромната проява на природата в силно урбанизираната градска среда, проектът предлага декоративна растерирана фасада, напомняща силуета на дървета. Те са експонирани на фона на асиметричен oпростен растер. Проектът е разработен съвместо с арх. Християн Александров.