project 27

Назад

Историята на този проект е история за спасяване на една къща, „тръгнала“ надолу по склона.

Разположена на стръмен терен, тя е една от типичните за региона постройки, изпълнени от каменна зидария, дървени греди и чит (стени, изпълнени от оплетени сухи клони, измазани със смес от кал и слама). В следствие на липсата на дренаж и хидроизолация, които да спира проникването на подпочвните води, както и поради факта, че постройката е стъпила върху голяма скала, външният ъгъл на къщата с течение на времето се разпуква и тя е започва да поддава. Това налага спешна конструктивна намеса, чрез която да се спре „пълзенето“ на къщата надолу. След поредица от разговори инж. Весела Русафова приема работата по проекта и решава по най-деликатния възможен начин задачата – в партерно ниво от вътрешната страна се излива стоманобетонов кожух, който се „закача“ към скалата. Така движението на къщата е спряно. 

Контрафорсите във външните ъгли са възможния най-малък компромис, който архитект и събственик в крайна сметка приемат. Цялата къща е изтърбушена из основи, всички дървении в недобро сътояние са заменени с нови. Новите процеси при възстановяването на къщата използват традиционите техники, характерни за региона. Благодарение на знанията и търпението на изпълнителя Насо Ежев по традицоинен начин са изпълнени гредореда, дървените обшивки на таваните, вратите, мазилките. 

Видимата каменна зидария е почистета и запечатана. Новоизлятите бетони са оставени видими. Традицията е комбинирана със съвременни решения, приложими не само по отношение на декоративната част, но и по отношение на  отоплителната инсталация, пожароизвестяването и новата дървена дограма. Къщата е оборудвана от собственика. Съчетанието на предмети от различни епохи, в т.ч. с изявена соц. стилистика, създава впечатлението за автентично натрупване на покъшнина през годините. Резултатът е артистично и изключително приятно за обитаване пространство.