project 26

Назад

КАМЕННАТА КЪЩА. Поръчката на клиентът бе за едноетажна сграда за сезонно обитаване. Архитектурата е смесица между традиция и съвременен детайл. Чистият обем от двулицева каменна зидария е допълнен от дървени капаци и пергола. Хоризонтални елементи, облечени с термообработен гранит, подчертават обема в хоризантала и допълнително го разбиват.

Простотата на основния обем - чист паралелепипед, прави къщата съвременна на вид въпреки използваните традиционни техники на строеж.