project 25

Назад

Желанието на клиента бе проектът да има съвременно и упростено звучене. Решението е геометрично, борави с ясни обеми. Допълнение към тях са растери на облицовките и слънцезащитни елементи. Проектът е разработен съвместно с арх. Християн Александров.