Ако трябва този дом да бъде описан с една дума, то тя би могла да бъде: хармоничност. Минималистично и едновременно с това обживяно още преди да е живяно – такова е усещането, когато влезеш тук...

Ненатрапчивостта на пода, стените и тавана като основни елементи, изграждащи пространството, е причината за това помещенията да бъдат експонирани с техния простор. Наличието на много и големи прозорци допълнително подчертава обеми им. Въпреки тези им характеристики, стаите в крайния им вид не останат визуално празни. Чрез прецизната работа с обеми и материали се достига до краен резултат, при който пространствата запазват простора, но едновременно с това са достатъчно уплътнени.

В решението съжителстват заемки от индустриалния винтидж стил с такива от минималистичната среда. Към тях са добавени декоративни елементи. Пълно и празно, безцветно и цветно се редуват и изграждат това място, което като краен резултат може да бъде наречено комфортно за обитаване.